Verzeker-ING

Parallel

Zorgplicht

Doorstaat Bank vergelijking met Zorgverzekeraar?

Ruim 10 jaar geleden: In een functie bij een grote zorgverzekeraar komt er een ambitieus plan op tafel. Wij zullen verzekerden met een veel voorkomende chronische aandoening ondersteunen. Zeg maar empowerment. De doelgroep kunnen wij identificeren op grond van de typerende medicatie, die destijds op basis van de zorgverzekeringswet wordt vergoed. De privacy-autoriteiten houden zich desgevraagd op de vlakte. De betreffende verzekerden krijgen een (blanco) brief met een dagboekje voor eigen gebruik en een aanvraagkaart voor de desbetreffende patiëntenvereniging. De postverzending geschiedt met alle voorzorgen van dien. Toch wordt de zorgverzekeraar op de vingers getikt. De NAW- gegevens zijn bedoeld voor een zakelijke relatie. Niet meer dan dat. Persoonlijk komt bij mij dan de vraag op hoe het nog mogelijk is om maatwerk te leveren in de begeleiding vanuit de zorgverzekeraar. Is dat überhaupt haalbaar? Je kan toch moeilijk alle verzekerden over één kam scheren.

Voordracht

Anno 2014

Een grote bank kondigt in maart aan dat ze (weliswaar eerst als pilot) de transactiegegevens van klanten wil doorverkopen. Zodat derden met commercieel oogmerk proposities kunnen doen aan diezelfde klanten. Is er een parallel met de zorgplicht zoals die in de gezondheidszorg leidend zou moeten zijn? Ik betwijfel dat. Immers dat de bank voor eigen gebruik analyses doet van het aankoopgedrag (al dan niet als meta-analyse) is tot daar aan toe. Maar zo gauw daarover met de klant gecommuniceerd wordt komt ook hier de vraag naar voren of de relatie daarvoor bedoeld is. Maar dat gaat zeker gelden als derden in beeld komen, die via een U-bocht ons gaan benaderen. In die zin vind ik als particulier dat de bank en de verzekeraar in hoge mate dezelfde gedragsregels zouden moeten aanhouden.

Klantdata (Bron: Website ING)