Vertraagde arts betaalt patiënt

Wachtkamer

Kassa

Gek of gewoon?

Voorzitter artsenfederatie KNMG, Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, gaat daar 28 augustus 2011 nader op in (lees hier). In de Stentor (Zwolsche Courant is verleden tijd, collega) van 24 augustus jl. schrijft huisarts Paul van Dijk namelijk over een IT-specialiste uit de USA, die het het na twee uur in de wachtkamer van haar arts welletjes vindt en een rekening voor dit tijdverlies indient. Haar arts honoreert haar verzoek en zendt haar een cheque. Het zet Kruseman aan het denken.

Column Voorzitter KNMG (Bron: website KNMG)

Marktwerking

‘Kennelijk heeft de introductie van gereguleerde marktwerking bijgedragen aan een meer patiëntgerichte attitude van zorgverleners. Welke bezwaren we ook tegen marktwerking in de zorg kunnen opperen, dit is een pluspunt, hoewel ik niet denk dat de toegenomen aandacht voor klantgerichtheid uitsluitend door marktwerking komt’, betoogt Kruseman ondermeer.

Polikliniekgang Hardenberg (negentiger jaren)

Attitude van de dokter

In het verleden was er echt niet zoveel mis met de attitude van de dokter.
Tegenover die stellingname rond de ‘marktwerking’ wil ik graag iets inbrengen. De zorg was destijds gewoon anders georganiseerd, zeker in de kleinere tot zeer kleine ziekenhuizen. De maatschappij trouwens ook! Door de verregaande schaalvergroting is planning van de zorg vast beter te organiseren dan vroeger, alhoewel het voorbeeld aantoont dat het daar toch nog aan schort.

Verantwoordelijkheden

Als voormalig internist in een klein ziekenhuis (duo praktijk) zonder assistenten was ik incidenteel zowel verantwoordelijk voor de SEH als de opnameafdeling terwijl de polikliniek gaande was.Vaak was dat -letterlijk- hollen. Natuurlijk was de zorg in bepaalde opzichten eenvoudiger (voorbeeld: opnames konden rechtstreeks met het afdelingshoofd worden geregeld). De zorg is mogelijk beter georganiseerd, maar ook vele malen complexer en duurder.