VENI,VIDI,VEKTIS

VEKTIS

Zorgthermometer

Een (te) goed bewaard geheim in  zorgsector is VEKTIS

Kort gezegd: VEKTIS verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. VEKTIS levert informatiediensten waardoor besluitvorming en uitvoering binnen de zorg markt effectief en efficiënt plaatsvindt.

Zorgthermometer

In het voorwoord van de Zorgthermometer Vooruitblik 2011, zegt adjunct-directeur Anne de Boo het alsvolgt “een mooie ontwikkeling zou zijn als de branche zich (nog) meer bewust zou worden van alle waardevolle informatie die bij de diverse partijen in het veld aanwezig is. Het delen van die kennis zou zoveel meerwaarde bieden en het combineren van de informatie helemaal!”De lezer raad ik aan om onder publicaties eens rond te kijken en materiaal te downloaden.

Vooruitblik 2011

Concreet

Misschien aardig om een concreet voorbeeld bij de horens te pakken.

Zorggebruik in € door mensen die ook AWBZ ontvangen?

(Quote pagina 37, Vooruitblik 2011)
Mensen die zorg uit de AWBZ gebruiken zijn over het algemeen ook dure verzekerden in het kader van de zorgverzekeringswet ). Uit onderzoek van VEKTIS blijkt dat verzekerden van 75 jaar en ouder zonder indicatie voor AWBZ-zorg gemiddeld € 3500 aan zorgkosten hebben die vallen onder de zorgverzekeringswet.

75+

Voor verzekerden ouder dan 75 jaar met een indicatie voor AWBZ-zorg zijn de gemiddelde kosten die worden vergoed uit de zorgverzekering € 8000 .

Factor 2 hoger

Wanneer de kosten die gemaakt worden in de zorgverzekering zit nader worden beschouwd zijn er verschillen bij zowel ziekenhuiszorg, farmacie, huisartsen, hulpmiddelen en paramedische zorg. Voor al deze verstrekkingen geldt dat de kosten van de verzekerde met een indicatie voor AWBZ-zorg ongeveer twee keer zo hoog zijn als de kosten van de verzekerden zonder een indicatie voor AWBZ-zorg.