Valuable Stamps

Waardevolle Postzegels

Prijzen stijgen wereldwijd. Regionale verschillen

Michel uitgave van 2010

De eerste catalogus met de titel ‘Valuable Stamps’ is uitverkocht. Dat is toch wel iets om bij stil te staan. In een tijd dat vastgoed nauwelijks rendeert en de rente op spaartegoeden laag is, blijven postzegels een vluchthaven. Niet alleen interessant voor verzamelaars, maar zeker ook voor beleggers. Je moet dan wel het kaf van het koren weten te scheiden. Lees ook dit bericht. Is daarom deze internationale uitgave zo’n succes?

Waardevol? Collectie J.T.A. te Gussinklo, Veilinghuis de Voorstraat, Zwolle

Aziatische tijgers

Na twee jaar is er een herziene en geactualiseerde uitgave van ruim 1250 pagina’s Valuable Stamps (Catalogue 2012/2013, ISBN 978-3-95402-024-9).  Het boekwerk bevat informatie over en afbeeldingen van postzegels en poststukken uit het duurdere segment, gerangschikt per land.  Het aardige is dat het boekwerk doorspekt is met voorbeelden van daadwerkelijke transacties. Daarbij gaat het om postzegels, maar ook poststukken. Aangegeven wordt welk Veilinghuis hierbij betrokken is geweest, de datum van de transactie en de bedragen die hiermee gemoeid zijn. Het geeft ook een inkijkje waar “de nieuwe rijken” zitten. In het voorwoord (Duits en Engels) signaleert de redactie dat de prijsstijgingen de laatste tijd procentueel hoog waren in India, Noord-Korea en China.

Audrey Hepburn

Opmerkelijk is ook dat het niet alleen de ‘oude’ postzegels (19e eeuw) zijn die het “goed doen”. Op pagina 606 een Duitse zegel van filmster Audrey Hepburn die voor meer dan 53.000 Euro van eigenaar verwisselde op 25 mei 2009.  Dat genereerde veel publiciteit.  Nederland (pagina 895 en volgende) blijft duidelijk achter. Deze tweede uitgave is naar mijn smaak een verdere verbetering ten opzichte van de eerste editie. Ik vind het beslist een koffietafelboek, dat je met plezier zo af en toe doorbladert. De aanschafprijs lijkt misschien een belemmering, maar ik denk dat het een bijzonder aardig cadeau is en je hebt echt wat bijzonders!