Vaatlandschap Friesland

Friesland

Zorgconcentratie en -spreiding

Kansen en bedreigingen

De term ‘vaatlandschap’ wordt genoemd door een van de sprekers tijdens een workshop. Een workshop als onderdeel van het Derde Kwaliteitscongres op 9 november 2012 in de Domus Medicus in Utrecht. De Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) is gekomen met volumenormen. ” Dat zet een ontwikkeling in gang die je niet helemaal in de hand hebt”, aldus NVvH voorzitter Michiel Wouters. Na januari 2011 zijn de richtlijnen verder aangescherpt. Michel Wouters kon vanuit zijn betrokkenheid bij deze thematiek een verzoek om mee te denken in Friesland niet weigeren. De vergrijzing slaat nu al toe in Friesland, maar ook de volumenormen worden veelal niet gehaald in sommige ziekenhuizen. Men heeft de handen ineengeslagen.

Michel Wouters(links) en Marald Wikkeling(rechts)

Expertgroepen

Zeven Expertgroepen van direct betrokken specialisten zijn met een aantal thema’s aan de gang gegaan. Over de vaatchirurgie en maag-darm (oncologische) chirurgie wordt tijdens de workshop gerapporteerd. je kunt hier gerust spreken over een majeure ‘operatie’ om de gestelde doelen te bereiken. Zie onderstaande slide. Innovaties krijgen echter nu ook een goede kans.

Christiaan Hoff