UV licht in UMCG voor ontsmetting

Legionella

Leidingstelsel aangepast

UMCG: Na 4 juni 2012 CTM vrijgeven

In het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van UMCG is een start gemaakt met de aanleg van een nieuwe leiding voor de aanvoer van water en met de aanleg van ontsmettende UV-installaties. Hiermee wordt het eerder ontstane verhoogde risico op legionellabesmetting teruggebracht tot de normale situatie. Naar verwachting worden de patiëntenzorg en het studentenonderwijs vanaf 4 juni aanstaande weer hervat. Voor zover bekend, zijn er geen aanwijzingen voor legionellabesmetting.

Monitor

Alert

Onlangs werd in het centrum de milde variant van de legionellabacterie (Legionella non-pneumophila) aangetroffen, waarna besloten werd de patiëntenzorg en het patiëntgebonden onderwijs voor tenminste een week op te schorten. Patiënten, medewerkers en studenten werden geïnformeerd over de situatie en gevraagd om – bij het ontstaan van ernstige luchtwegklachten met koorts na een bezoek aan het centrum – contact op te nemen met de huisarts.

Nieuwe (water)leiding

Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) is gevestigd in het gebouwencomplex van de universiteit aan de Antonius Deusinglaan 1. De nieuwe waterleiding die wordt aangelegd, zorgt voor toevoer van water uit het nieuwe ERIBA-gebouw. Belangrijke aanpassingen ten opzichte van de huidige watertoevoer is dat het buizenstelsel wordt verkort met 400 meter en dat risicoplekken uit het systeem zijn gehaald. Het overblijvende leidingstelsel wordt chemisch gereinigd en gedesinfecteerd. Door deze nieuwe, verkorte en gereinigde leiding en een nieuw aangelegd aftappunt wordt het risico op legionella sterk verminderd. Daarnaast wordt het water, voordat het bij CTM gebruikt wordt, ontsmet door UV-installaties, die mogelijke legionellabacteriën doen afsterven. Hiermee is technisch het hoogst haalbare gerealiseerd om een veilige watervoorziening te krijgen.

Opstart

De technische aanpassingen zijn naar verwachting vrijdag 25 mei gereed. Vervolgens zullen er monsters worden genomen en onderzocht op legionella. Na acht dagen zijn de uitslagen daarvan bekend. Naar verwachting kunnen vanaf maandag 4 juni weer veilig patiënten worden behandeld in het CTM en wordt ook het onderwijs aan studenten hervat. Patiënten van wie de afspraak werd afgezegd, worden benaderd voor het maken een nieuwe afspraak. Om patiënten snel te kunnen helpen en te voorkomen dat studenten vertraging oplopen in hun studie zal het centrum ook in de komende periode verruimde openingstijden kennen. Totdat het centrum weer is geopend, worden spoedpatiënten behandeld op een andere locatie.

Borging

De waterleiding van het CTM is gescheiden van de rest van het UMCG, waar geen risico op besmetting is geweest. In het gebouwencomplex van de universiteit, waarin het CTM is gevestigd, wordt het totale watersysteem de komende weken grondig gereinigd. Ook wordt een installatie aangelegd, waarmee het water continu wordt ontsmet en het risico op legionella sterk wordt verminderd. Met de nu genomen maatregelen en het bestaande legionellabeheersplan, dat voorziet in het uitvoeren van periodieke controles en het naleven van infectiepreventiemaatregelen, is het risico op legionella teruggebracht tot de normale situatie.