Upcoding internationaal

Hospital Billing

Big Data

Nederland: DBC

Het fenomeen upcoding is vooral in het nieuws verschenen door de DBC systematiek. De Diagnose Behandel Combinatie. Aan een behandeling is landelijk een code en een (gemiddeld) tarief gekoppeld. Maar een diagnostiek traject en behandeling is zelden ‘gemiddeld’ en een ‘gemiddeld’ tarief wordt niet altijd als rechtvaardig of kostendekkend ervaren…. Dan is er soms een vergelijkbare behandeling met een iets gunstiger profiel (en tarief). Dat wordt dan gehanteerd (=upcoding). Dit is in principe fraude. Op individueel niveau is het lastig vast te stellen. Grootschalige toepassing is te achterhalen maar dat vraagt wel een bijzondere benadering.

Gebruik begrip upcoding in (digitale) nieuws over 12 maanden (Finchline)

Billing

Onderzoeksjournalisten uit de California (Verenigde Staten) doen verslag van een dergelijke case in het kersverse “Data Journalism Handbook“.  Het blijkt dat gebruik wordt gemaakt van de ICD-9 systematiek  (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Een systematiek die nu ook in Nederland een centrale plaats heeft gekregen (Voor de insiders: bij de transitie van DBC naar DOT). De datasets van de 300 ‘acute care hospitals’ over zes jaar stonden ter beschikking.  De gegevens (dataset) -128 variabelen en ongeveer 25 diagnoses- over de kosten, leeftijd, ziekenhuis- , niet de familienaam,  werden opgeleverd. Deze 4 millioen declaratieregels zijn bewerkt via een tool SAS (vergelijkbaar met MS Access or MySQL).

Tabel

Kwashiorkor

Het onderzoek leverde heel veel bijzonderheden op. Voor detailonderzoek werd gebruik gemaakt van MS Excel. Een aansprekend voorbeeld is een vorm van ondervoeding (kwashiorkor; eiwittekort) bij ouderen (65+). De verschillen tussen de instellingen bleken enorm. Tot 70x het gemiddelde. Dat is maar een voorbeeld. Er zijn veel aandoeningen geanalyseerd. Steve Doig (Walter Cronkite School of Journalism, Arizona State University) benadrukt het grote belang vanwege de grote bedragen die met de gezondheidszorg gemoeid zijn. Welke lessen leren wij hieruit in Nederland?