UMCUtrecht steunt innovator

Innovatie

Zorg

UMCUtrecht daagt je uit

Het UMC Utrecht wil graag investeren in talent en ondernemerschap. Aan ondernemersgeest en innovatiedrift ontbreekt het niet om ons heen, maar vaak stagneren goede ideeën en plannen in de realisatiefase.

Vandaar de Ureka Mega Challenge!

Support

Stagnatie is een probleem. Daardoor worden goede ideeën niet gevaloriseerd. Dit wil het UMC Utrecht ondervangen door het bieden van optimale voorwaarden. Het UMC Utrecht organiseert hiervoor een Ureka Mega Challenge waarin geselecteerde deelnemers hun uitvindingen en plannen kunnen presenteren. Het principe is bekend van het televisieprogramma Dragons Den; het beste plan of idee wint en ontvangt support van het UMC Utrecht om dit te realiseren.