Uitgavenbeheersing zorg

Rekenkamer

Titel van rapport van Algemene Rekenkamer

Deze week (2011) gepubliceerd

… evenals de reactie van de minister van VWS.

Quote

Pagina 60 (4.1.1.) :…. zo’n 30 % van het BKZ (BeleidsKader Zorg) komt terecht bij de ziekenhuizen en medisch specialisten (VWS 2011a). De uitgaven aan deze sector hebben daarom een grote invloed op het beeld van de totale gezondheidszorg. Als we kijken naar de mee- en tegenvallers in deze sector, dan valt op dat er ieder jaar tegenvallers zijn en dat de omvang van het tegenvallers toeneemt. Tot 2006 waren er geen tegenvallers groter dan 3 % van de begroting, terwijl dit vanaf 2007 omslaat in tegenvallers van meer dan 5 % van de begroting. Hoewel de percentages gering lijken, gaat het in absolute aantallen om grote bedragen, in 2009 gaat het om € 1.150.000.000 en in 2010 om €1.003.000.000. Daar komt bij dat de tegenvallers die in een bepaald jaar gemeld worden regelmatig in eerdere jaren veroorzaakt zijn. Zo worden er voor medisch specialist in 2009 overschrijdingen gemeld die zich in de periode 2007-2008 hebben voorgedaan. In figuur 8 op pagina 55 zijn dergelijke tegenvallers meegenomen in het jaar dat ze gemeld zijn er niet in het jaar dat ze veroorzaakt zijn.

Teleurstellend

Je verwacht dan als lezer dat er opmerkingen volgen (een kritische noot) over de financiering via de DBC’s (diagnose behandel combinatie). Maar niets daarvan, behalve een enkele opmerking over de GGZ. Het rapport is opvallend terughoudend:

 

Onderzoek:

In het rapport van meer dan 80 pagina’s komt 5x de term DBC voor

(en nog 1x verwerkt in www.dbconderhoud.nl)
pagina 24: … om tot een versnelling van de financiële informatie over de uitgaven in het medisch specialistisch kader en de curatieve GGZ te komen heeft de Task Force voorgesteld om binnen het budgettair kader zorg de kosten van een DBC niet langer toe te rekenen aan het jaar van openen maar aan het jaar waarin de betreffende DBC wordt gesloten.
pagina 71: … een DBC beschrijft een gemiddeld zorg pakket van een patiënt in vier codes. De codes staan voor de zorgvraag, het zorgtype, de diagnose en de behandeling (DBC onderhoud, z.d.).
pagina 83: … DBC-onderhoud (z.d.) www.dbconderhoud.nl, geraadpleegd op 18 augustus 2011

Aanleiding om Rekenkamer om reactie te vragen!