Twitterratio link

Social Media

Data analyse

Infodemiology

Twitterratio, een term die dit weekend bij mij opkwam. Twitter heeft nu al veel mogelijkheden, zoals Infodemiology. Wie volgt wie? Wat zijn de thema’s van de tweets? Maar ook de absolute getallen en de getalsverhoudingen zijn van betekenis. Er zijn opmerkelijke verschillen. Sommigen hebben veel volgers (followers). Vooral beginners volgen zelf veel (following) anderen.

Verhouding aantal followers / following (teller en noemer)

Zegt de Twitterratio iets over het profiel van de betreffende twitteraar?  Is het van belang bij sollicitaties om maar eens iets te noemen? Ik denk het wel. Op Internet blijkt dat ook anderen zich hier al over hebben gebogen ( TFFratio).Een website TFFRATIO levert services rond dit fenomeen. Zelf heb ik affiniteit met indicatoren, hetgeen een goed startpunt is.

Februari 2011

Ratio auteur  (februari 2011)

Hypothese

Het is aannemelijk dat de absolute aantallen beslist ook interessant zijn. Lage aantallen kunnen wijzen op een recente Twitter start (newbie), maar ook op minder interesse of een beperkt netwerk. Ook zal het uitmaken of Twitter gebruikt wordt voor prive doeleinden of professioneel (dan wel combinaties). Soms is er een opmerkelijke onbalans tussen aantallen Tweets in verhouding tot het aantal followers/following. Ik heb gebruik gemaakt van mijn eigen resultaten en mijn netwerk. Het betreft publiekelijk beschikbare gegevens.Een Twitterratio =1.0 wijst op respect van peers. Er is een goede balans. Opmerkelijk is dat meerdere publicisten een gelijkluidend profiel-althans Twitterratio- hebben (Frank van Wijck, Liesbeth Jongkind).
Een Twitterratio >2 wijst op populariteit en belangstelling voor wat je te zeggen hebt (Frank Schalken, Hans Havemans,Ellen Maat).

Speciale vermelding verdient Daan Dohmen (PAL 4/ FocusCura). Ratio van 76 !

Gewoon een kampioen? Veel van mijn relaties zitten tussen 0,5 en 1,5. Daar kun je qua interpretatie veel kanten mee op. Het is duidelijk dat een lage ratio wijst op een zoektocht naar  erkenning, bijvoorbeeld als jong journalist (Daan Marselis ratio 0,58  is oktober 2010 begonnen als freelancer) of ondernemer.

Koppeling LinkedIn data

De koppeling aan LinkedIn data is extra bijdragend. Zeker in Nederland dat koploper is. Veel professionals hebben inmiddels naast een account bij LinkedIn, ook een Twitter account. Voor de vaderlandse situatie levert de combinatie (LinkedIn en Twitter) extra inlichtingen. Daan Dohmen heeft 500+connecties, waarmee m.i. de kampioen status bevestigd is.

Twitterratio

Journalist Daan Marselis heeft 152 connecties en ratio 0,58

Ik voorspel dat zijn Twitterratio binnen een jaar >1.0 zal zijn