Tweede mening

Second Opinion

Second thoughts

Conclusie wel juist? Waar blijft journalistiek?

Second opinion. Tweede mening. U herinnert zich de ophef nog in mei j.l.. Een onderzoek zou hebben aangetoond dat een ruime meerderheid van ‘de artsen’ geen bezwaar heeft tegen een financiële bijdrage van de patiënt bij een second opinion. Een onderzoek dat kennelijk is verricht door de organisatie VVAA en de omroep NCRV. De media storten zich hierop. Het wordt gebracht als een belangrijke bijdrage tot de bezuiniging en versobering van de zorg. Denk aan de vraag van minister Schippers van VWS aan het grote publiek om suggesties. Frank de Grave komt met een officieel standpunt vanuit de Orde. Tal van reacties volgen, waarbij door sommige artsen nut en noodzaak van een second opinion ter discussie wordt gesteld. Komt er wel iets nieuws uit een second opinion ? Is Geneeskunde anno 2013 toch al niet teamwork? En dan gaat het meteen mis….Het sentiment is tamelijk negatief.

Aantallen nieuwsberichten & sentiment voorjaar 2013 (Finchline)

Reacties

Tal van patiënten kwamen en komen met voorbeelden om aan te tonen dat hun gezondheid en hun leven wel degelijk te danken is aan een tijdige second opinion. Maar ook het tijdschrift Medisch Contact laat zien dat er heel vaak iets te zeggen is voor een tweede mening aldus artsen. Het fenomeen bespaart soms juist kosten.

VPRO

Nu maak ik een sprong naar een bijeenkomst met de fraaie naam Bessensap. Een jaarlijks treffen tussen journalisten en wetenschap. Ook nu weer in het Gemeentemuseum te Den Haag op maandag 10 juni 2013. In een (Lagerhuis)debat onder leiding van Hans van Maanen en Peter Vermij komt naar voren dat de wetenschapjournalistiek in Nederland op zijn retour is. Het meest pregnante voorbeeld is de recente decapitering van de wetenschapsredactie van de VPRO. Elmar Veerman (VPRO) kreeg in de discussie en de wandelgangen daarover lastige vragen te beantwoorden. Zou de wetenschapsjournalistiek geheel verdwijnen? Heeft dat te maken met inflatie van de wetenschap (de kwestie Stapel wordt daarbij genoemd). Is het de vaak kritiekloze publicatie van zogenaamde wetenschap, waar al gauw doorheen wordt geprikt?

Lagerhuisdebat

Crowdfunding

Ik denk dat het anders kan en moet. Wetenschappers zoeken steeds meer het contact met de maatschappij en geïnteresseerde burgers. Dat levert niet alleen broodnodige inkomsten op (zie het succesvolle crowdfunding initiatief Flintwave), maar ook tips van ‘volgers’ en ….steeds meer media aandacht. Dat laatste kan weer leiden tot het gemakkelijker verkrijgen van fondsen. Om nu weer naar het begin terug te gaan. Ik heb nog niet kunnen vaststellen (maar mogelijk gemist?) dat de ‘officiële journalistiek’ onderzoek heeft gedaan naar de feiten achter de second opinion. Waar zijn de enquête data? Moet er een contra expertise plaatsvinden? Een andere vragenlijst wellicht? Laten we dat alsnog oppakken!