Tussenstand Innovatie

Margeet Xavier

10 jaar sociale innovatie

Een tussenstand

Met het staken van de activiteiten van het NCSI (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie) per 1 april 2012 ontstaat de behoefte aan een balans, een tussenstand. Een publicatie van ruim honderd pagina’s is het resultaat. Margreet Xavier, die vanaf de oprichting (2006) bij het NCSI betrokken is- gedetacheerd vanuit werkgeversvereniging AWVN- geeft op 28 juni 2012 een toelichting op de Hogeschool Windesheim.

Margreet Xavier

Verhaallijn

Heel veel instituties hebben zich de afgelopen 10 jaar met innovatie bezig gehouden. Margreet Xavier schetst de ontwikkelingen, waarbij het NSCI zich tenslotte ontpopt als opinieleider. Sociale innovatie en technische innovatie hebben elk een aantoonbaar gunstig effect op bedrijfsniveau. Nieuwe producten en diensten, meer productiviteit, omzet en winst, maar ook meer werkgelegenheid. Sociale innovatie, omschreven als ‘het benutten van de de competenties van mensen om bedrijfsprestaties te verbeteren’ werkt dus wel op organisatieniveau. Op macro niveau wordt het toch een wat lastig verhaal om een effect zichtbaar te maken (bijvoorbeeld de output van de BV Nederland). De effecten van de crisis doorkruisen nu ook een aantal initiatieven. Een discussie (‘ familiebedrijven doen het goed’ volgens een aanwezigen ) verlevendigt deze meeting, georganiseerd door Sjiera de Vries en Gurkan Celik van het Lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid van de Hogeschool Windesheim.

Lees ook hier