Hemoclear als gamechanger. Ik denk het!

Cellsaver ook ingezet als Plasmasaver
Dit artikel over de Hemoclear schreef ik voor de organisatie van uitvinders. De meesten van u zullen nooit van de NOVU gehoord hebben. Maar het traject ‘van idee tot markt’ vormt feitelijk het werkterrein. Er is dan ook een succesvolle gelijknamige cursus voor nieuwe leden. Als redactielid van het periodiek dat elk kwartaal verschijnt verzorg ik een bijdrage over een actuele medische innovatie. De laatste tijd wordt de aanpak ook bepaald door de keuze voor een specifiek thema. Zoals de komende lente het leidend thema’Vorm of Functie’ zal zijn (tips welkom!!). Nu is het thema weliswaar ‘rapid manufacturing’, maar dit artikel over de hemoclear zou ook niet hebben misstaan in de vorige uitgave die geheel gewijd was aan uitvindingen rond COVID19.

Brilliant
Mijn keuze betreft de Hemoclear. Mijns inziens een brilliante uitvinding. De uitvinder Arno Nierich zie ik als een profeet die in eigen land nog onvoldoende wordt geeerd (het lot van profeten). Maar daar wil ik verandering in brengen.Ik vind het passend dat op deze pagina’s even een uitstapje wordt gemaakt naar die andere dokter en uitvinder, onze Professor Kolff. Hopelijk hoeft Nierich niet zoals Kolff, de uitvinder van de kunstnier, naar de Verenigde Staten te verkassen om voldoende support te krijgen!
Column in Vindingrijk, Winter 2020
[pdf-embedder url=”https://www.dutchbuttonworks.com/wp-content/uploads/2021/01/NOVU_Vindingrijk_Winter2020-Oude-wijn-in-nieuwe-zakken.pdf” title=”NOVU_Vindingrijk_Winter2020 – Oude wijn in nieuwe zakken”]
Links

In Paramaribo zijn ze inmiddels wel overtuigd


https://www.linkedin.com/in/dr-arno-nierich-29b27513/?originalSubdomain=nl
https://novu.nl/

COVID-19 plasma behandeling met HemoClear