Van TOFU Geheugenverlies

TOFU

Bizarre titel van boekje uit 2010

Een boek vol hilarische en soms genante voorbeelden van gestuntel met cijfers.

Supporters

Op 13 december 2010 verschijnt het boek via www.schrijversmarkt.nl omdat de schrijver  (Coen de Bruijn) voldoende supporters heeft weten te charteren (waarvan uw columnist er een is) om het voor de online uitgeverij voldoende rendabel te maken.Uiteraard is het de bedoeling dat het daar niet bij blijft. De keuze ruim voor de Kerstdagen zal dan ook niet toevallig zijn.

Dwalingen

Het boekje telt 184 pagina’s. Het heeft 9 hoofdstukken.Er zijn talloze voorbeelden van statistische dwalingen (per abuis of bewust). Er is ruim gebruik gemaakt van illustraties.De auteur is als psycholoog afgestudeerd en heeft bij de software leverancier SPSS gewerkt en is nu manager bij ABN AMRO.
Op pagina 39-41 wordt ingegaan op de geruchtmakende zaak waarmee de Hartchirurgie in Nijmegen in beeld kwam, ondermeer na een ZEMBLA uitzending (“Operatie Stilzwijgen”)
Bestellen?