Valley of Death. Therapietrouw

“Operatie gelukt..

..patient overleden”

Kunnen we een positiever scenario oproepen?

Zijn we toch in de Valley of Death beland? De omgeving waarin de mogelijkheden rap teruglopen. Het is naar mijn smaak nog niet zover. Denk even mee. Er is een dienst ontwikkeld, waarmee patiënten eraan herinnerd worden dat ze hun medicijnen vergeten zijn (=compliance) . Zie illustratie (krantenbericht). De dienst bestaat uit een sensor (openmaken pillendoos), die in verbinding staat met een datacenter. Er wordt pas automatisch actie ondernomen (feedback gegeven) als niet binnen een afgesproken tijd venster de sensor wordt geactiveerd. Dus als je volgens schema medicijnen inneemt gebeurt er niets. Vergeet je dat echter, dan komt er een SMS (reminder). In Nederland is inmiddels op beperkte schaal ervaring opgedaan bij meerdere chronische aandoeningen (Simpill). Therapietrouw (compliance, adherence) hangt natuurlijk van heel veel factoren af. Voldoende motivatie, gebaseerd op instructie en inzicht staat bovenaan. Maar zelfs dan blijkt in onderzoekingen de therapietrouw ver onder de maat te zijn. Door de inzet van genoemde dienst kan een 15-20% verbetering worden bewerkstelligd. Natuurlijk is dit niet voor iedereen geschikt of noodzakelijk. Maar zeker als de behandelend arts belangstelling toont kan het een waardevolle aanvulling zijn. Value for money.

Krantenbericht NRC (2010)

 

Substitutie

Verzekeraars schermen met de term substitutie. Dat betekent zoveel als dat de innovatie andere zorgvormen doet afnemen of zelfs geheel verdwijnen (obsoleet maakt). Het kan in ons voorbeeld zijn dat de specialist voortaan de patiënt minder hoeft terug te zien op de polikliniek. Het kan ook zijn dat een voorgenomen ophogen van de medicatie (of zelfs overstappen naar een ander medicament) niet nodig is. Ook kunnen laboratorium- en klinische parameters verbetering tonen. Dit is haalbaar als (bijvoorbeeld op recept) een dergelijke dienstverlening wordt voorgeschreven door de behandelaar. Het aardige is dat hier ook sprake is van co-creatie. Het resultaat is het gevolg van de samenwerking tussen de patiënt en de behandelaar (arts en of para- medicus). Het kan een bijdrage vormen tot empowerment. Het kan ook de aanzet zijn tot eHealth, bijvoorbeeld door de koppeling aan een persoonlijke Internetpagina. Hoe zit het met de bewijslast?

Impressie Ruben Gringhuis

Randomised Clinical Trial

We zullen inderdaad de RCT (Randomised Clinical Trial) moeten laten voor wat het is en meer op zoek gaan naar maatwerk en subgroepen. Het blijkt nu al dat pubers vaak zeer goed geholpen zijn met deze aanpak. Maar nu terug naar de titel. Kunnen we uit de impasse komen? Ik denk het wel. Een paar suggesties: landelijke aanpak, intake (selectief), voorschrijven op recept voor een beperkte periode (met mogelijkheid tot herhaling), beperkt aantal indicatiestellingen en data-analyse. Misschien ook incentives bedenken. Een modus voor de financiering van de dienst: het is immers noch een medicament noch een hulpmiddel (volgens de definities).

Toekomst monotoring compliance?