Therapietrouw internet

Psychische hulp via internet werkt echt

Therapietrouw moet beter

Internethulpverlening werkt, is kosteneffectief en aantrekkelijk voor patiënten. Toch is er ook nog veel werk aan de winkel zoals het vergroten van therapietrouw, de integratie van dit aanbod binnen de reguliere zorg en de bekostiging van anonieme hulp. Dit en meer staat in het themanummer van het Journal of Medical Internet Research van januari 2011. Het presenteert de resultaten van zestien internationale onderzoeken naar de effectiviteit en disseminatie van online preventie en behandeling van psychische problemen. Deze onderzoeksresultaten geven goed zicht op de huidige stand en de toekomstige ontwikkeling van internethulpverlening. Internethulpverlening is beschikbaar voor bijvoorbeeld depressie en angst en recentelijk ook voor meer complexe aandoeningen zoals schizofrenie. De eindredactie van het themanummer e-Mental-Health is in handen van VU-onderzoekers prof.dr. Pim Cuijpers en dr. Heleen Riper.

Nederlandse onderzoekers prominent aanwezig
Aan het themanummer heeft een groot aantal Nederlandse onderzoekers van de VU, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit en het Trimbos-instituut een bijdrage geleverd. Zo tonen VU-onderzoekers Lisanne van Warmerdam en collega’s aan dat twee Nederlandse internetinventies voor depressie kosteneffectief zijn, prof. dr. Alfred Lange en Jeroen Ruwaard van de UvA laten zien dat jongeren die seksueel misbruikt zijn ook effectief geholpen kunnen worden via het internet, maar dat de bereidheid van jongeren om deel te nemen aan onderzoek gering is. Renske Spijkerman en collega’s van de Radboud Universiteit geven aan dat jongens waarschijnlijk meer baat hebben bij online hulp voor overmatig alcoholgebruik dan meisjes. En uit studie van het Trimbos-instituut van Rianne van der Zanden en collega’s blijkt dat het internet ook hulp kan bieden bij het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders met psychische problemen.

Think Globally, Act Locally and Share Globally
Het themanummer opent met een bijdrage van Ricardo Muñoz (Verenigde Staten) die pleit voor internationale eHealth samenwerking onder het motto ‘Think Globally, Act Locally and Share Globally’. Deze samenwerking kan ook voor ontwikkelingslanden uitkomst bieden, omdat daar het reguliere aanbod voor psychische problemen vaak minimaal is.