Teveel focus op tool?

Nicol Nijland

Met meer dan gewone aandacht heb ik de discussie tijdens de verdediging van het proefschrift “grounding eHealth” van Nicol Nijland op 21 januari 2011 te Enschede gevolgd.

Vragen opponenten geven inzicht in actuele knelpunten eHealth

Op een aantal zaken wil ik nader ingaan.

De vraag rond de schamele uitkomsten (outcome) van eHealth (Prof.Kremer)

Hij vult zelf aan met een slogan “Teveel focus op tool, te weinig op doel”. Dat geldt volgens mij voor heel veel diensten waarbij “devices” centraal staan. Kremer: “Als je alles verandert, loopt het meestal slecht af”. Ik denk eigenlijk dat juist alles bij eHealth verandert al kan je dat bij oppervlakkige beschouwing misschien ontgaan. De al dan niet goede resultaten hangen dan ook af of we dat onderkennen. Nicol heeft wat dat betreft volgens mij die ervaring ook, al laat die zich moeilijk verwoorden. Het is in ieder geval geen laboratoriumsituatie waarbij je 1 variabele verandert en de uitkomsten vergelijkt. We zullen moeten zoeken naar de onderliggende dynamiek. Het is meer dan alleen maar een al dan niet conservatieve arts. De publicaties rond placebo effect geneesmiddelen maken duidelijk dat we dit aspect moeten meewegen bij eHealth. Deze concrete vraag/suggestie ga ik binnenkort voorleggen aan Prof. Jozien Bensing.

Aantoonbare substitutie (vervanging) dankzij eHealth opgetreden?

leidt toe verhitte discussie met Prof.Vollenbroek en Prof. van Blitterswijk. Het is meer dan een discussie “of het glas halfvol of halfleeg is”. Tel daarbij ook nog op dat een aantal patienten “lost to follow-up” zijn. Het is goed om te bedenken dat de studieopzet kennelijk al veel beperkingen met zich heeft meegebracht (genoemd worden juridische vrijwaring,veiligheid, techniek). Misschien zouden anno 2010 al heel andere cijfers kunnen worden gehaald. Van Blitterswijk rekent voor dat geen 15% , maar 2,5 % uiteindelijk het advies opvolgt (1:40).Als oplossing worden mogelijk meerdere “mockups” gelijktijdig getest.
Mijn gedachte is dat we in een overgangstijd verkeren, waarin je nog in een leerfase zit. Wat werkt wel en wat niet? Wat is echt van meerwaarde of alleen extra werk?

Hermens en Nijland na de promotie

Studieopzet ook voor Prof Hermsen aangrijpingspunt

Weinig patienten bezitten nog Internet (bias?)/ Hardcore versus wrong users/ Hoezo persuasive technology? Alleen email! Nicol Nijland kon deze aspecten goed pareren. Zij legt ook de nadruk op het invoegen in de reguliere zorg (voorbeeld: als onderdeel driemaandelijkse protocollaire controle bij diabetes). Maar de discussie maakt duidelijk dat de definitie en omschrijving van een interventie en de doelgroepen nog in de kinderschoenen staan. Er staan ons nog veel verrassingen te wachten naar mijn overtuiging!