Terugkeer uit Siberie

Napoleon

Een Hardenbergs soldaat Likkel

Na jaren gevangenschap terug uit Siberie naar Holland

Via een regionaal historisch tijdschrift werd mijn aandacht gevestigd op dit bericht. Na jaren gevangenschap keert soldaat terug uit Siberie naar Holland. Daar wacht hem een onaangename verrassing. Zijn echtgenote blijkt inmiddels te zijn hertrouwd.

Reactie CIC (Collectie Informatie Centrum) van Legermuseum:

Geachte mijnheer Taco,
Hartelijk dank voor uw vraag. Dat is zeker een interessant artikel. Ik betwijfel of wij informatie hebben specifiek over deze meneer Likkel.  Informatie over Nederlanders in Franse dienst hebben wij niet in het legermuseum  Hiervoor moet u naar Frankrijk in de buurt van Parijs (zie bijlage). Waarschijnlijk komt dhr Likkel voor in de stamboeken. In het Collectie Informatie Centrum beschikken wij over boeken waarin de Russische krijgsgevangenschap wordt beschreven. U bent van harte uitgenodigd om deze boeken in het CIC in te komen zien. Maakt u van tevoren met ons een afspraak. Het Collectie Informatie Centrum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 16.30 uur. U kunt een afspraak maken via telefoonnr. 015-2150512 of per email: vraagbaak@legermuseum.nl.

U hiermee van dienst te zijn geweest,

Met vr. groet,

Tristan Broos

——————————————————————————————————-

Het is niet zo, dat wij een lijst hebben van alle Nederlanders die in Napoleons leger naar Rusland trokken. Dat is ook nauwelijks mogelijk; het gaat om meer dan 25.000 namen. Echter, er is wel een manier om onderzoek te doen. Alle regimenten hielden in die dagen een administratie bij van alle militairen, het zogenoemde ‘stamboek’. De stamboeken van de periode tot aan 1809 en vanaf 1814 zijn in Den Haag (Nationaal Archief). Die uit de periode dat keizer Napoleon het bij ons voor het zeggen had, 1810-1814, liggen in Parijs. Ze zijn daar in het archief van het Franse leger, het SHAT (Service Historique Armee du Terre) Via internetlink: www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ . Wat u kunt doen, is als eerste kijken in Den Haag of de gezochte voorkomt in de Nederlandse stamboeken. In het Nationaal Archief kunnen ze u daarbij helpen. Vaak staat in stamboeken uit latere jaren ook de militaire loopbaan van ervoor beschreven. Wanneer gezochte dus na de veldtocht in Rusland (1812) nog in het Nederlandse leger heeft gediend (vanaf 1814) zult u hier al informatie vinden. Is dat niet zo, dan moet u naar Parijs. In het SHAT kunt u zoeken in de stamboeken van de Franse regimenten. U zult dan moeten aangeven welk stamboek u wilt inzien. Om dat te vereenvoudigen, kunt u van tevoren nagaan in welk deel van Nederland uw voorouder woonde. Dat is namelijk bepalend voor de Franse regimenten, waarbij een conscript kon worden ingedeeld. Dit kan u helpen, omdat wanneer u bijvoorbeeld weet dat uw voorvader uit het departement “Monden van de IJssel” (Bouches de l’Isel) kwam, u kunt zien in welke regimenten hij terecht gekomen kan zijn. Dan hoeft u in Parijs “alleen” de stamboeken van die regimenten op te vragen.
U ziet, een en ander is wel mogelijk, maar vergt tijd, geduld