Terug naar Middeleeuwen

Onkruid Wieden

Ouderen Verzorgen

Abuis of Vingerwijzing?

Je hebt dat vast ook wel eens.  Je slaat de krant op en leest in een flits een krantenkop……  Middeleeuwen? Bij nader inzien staat er toch wat anders dan je eerst meende.

Krantenkop (Trouw 20 augustus 2013)

Vingerwijzing

Zo las ik aanvankelijk in Trouw (20 augustus 2013): “Onkruid wieden als sociaal bindmiddel in Middeleeuwen”.  Belangwekkend -bedacht ik- dat destijds als vanzelfsprekend de burger werd ingeschakeld en ook nog met een hoger doel, namelijk de sociale coherentie. Toen keek nog eens goed: er stond Meeuwen en niet Middeleeuwen !! Een plaats waar ik nog nooit van gehoord had. Volgens het Brabants Dagblad klaagden inwoners daar over slecht onderhouden straten in hun dorp. Het onkruid tussen de stoeptegels leverde problemen op voor mensen met een rollator.

Interpretatie door Ruben Gringhuis (cartoonist)

Meeuwen

Inderdaad moet ook het dorp Meeuwen (onderdeel van Aalburg) bezuinigen en daardoor komt de Dienst Groenvoorzieningen minder vaak langs. En nu is er dan het project “Samen Doen”, waarbij de overheid schoffels aanbiedt en de burgers de handen uit de mouwen moeten steken. De Dorpsraad van Meeuwen ziet er wel wat in, maar er zijn nogal wat vragen. Mijn eigen (welwillende) reactie is op zich ook opmerkelijk. Het heeft natuurlijk alles te maken met de Tijdgeest. Onlangs nog was uitgebreid in de media aandacht voor initiatieven waarbij Verzorgingstehuizen familieleden inschakelen (verplichting) bij de verzorging van de bewoners…Zie de Vierstroom.