Telezorg Hockeystick?

Regelmatig ontstaat een discussie over de trage uitrol van Telezorg

Recent nog via de NPCF.

Zeg maar alle diensten voor “zorg op afstand”.

Hoe zo de Hockeystick? Een jaar geleden kwam ik al met dit voorbeeld:

Grafiek model "Hockeystick"

Er zijn een hele serie belemmeringen te noemen, maar eveneens een aantal kansen en uitdagingen voor Telezorg in ons land. Toch gaat het allemaal tamelijk langzaam. Onderwijl delft menig ondernemer het onderspit omdat het wachten te lang duurt. Wanneer komt eindelijk de hockeystick? Een versnelling van deze langzame trend?

Joshua Cooper Ramo beschrijft in zijn boek “The age of the Unthinkable” complexe systemen die “ineens” enorme krachten kunnen ontketenen. Alleen wanneer? Van de talloze voorbeelden spreekt de experimentele zandhoop enorm aan. In een laboratoriumsituatie werd deze opgebouwd totdat….Geen proportionaliteit tussen oorzaak en gevolg.

Na het hoeveelste zandkorreltje komt de zandhoop in beweging

Gaat het met de doorbraak van Telezorg volgens de “zandhoopwet“?

http://www.keldysh.ru/departments/dpt_17/nsms.htm

The basic model of the theory of self-organized criticality is a heap of sand.