Telezorg Cardiologie doorslaand sukses

 Telezorg Cardiologie doorslaand sukses

Zeist,  december 2009:

Rene van Dijk kan het goed uitleggen:  de 50 jarige man met episode hartkloppingen levert digitaal zijn gegevens aan, komt bij de cardioloog van de Martini Buitenpolikliniek Groningen die een onderzoekprogramma inplande  en   gaat gerustgesteld met een “event” recorder naar huis. In plaats van een x-tal losse bezoekjes komt  patient  eenmalig op het avondspreekuur voor alle onderzoek (one stop shop in het vakjargon). 

Geen 14, maar 4 uur in medische handen en geen veertien dagen ziektverzuim, maar gewoon doorwerken.Tenslotte ook nog eens 30% minder zorgkosten! Wie wil dat niet? 

De Buitenpolikliniek wordt vast binnenkort weer met vlag en wimpel Binnengehaald in het Martiniziekenhuis!