Telezorg Business via eHIX

Telezorg wordt beschouwd als een veelbelovend voorbeeld van zorgvernieuwing met ICT, dat zowel de kwaliteit als efficiëntie van de zorg kan verhogen. Maar hoe maak je de belofte van telezorg waar?  Te vaak wordt eenzijdig gedacht vanuit technologische mogelijkheden en worden eisen vanuit gebruikers en organisatorische en financiële inbedding verwaarloosd. Daardoor komt telezorg nog maar mondjesmaat voor in de huidige zorgpraktijk. Dit onderzoeksproject ontwikkelt eHealth innovatiematrix (ehix) voor telezorgprojecten. De eHix krijgt de vorm van een online handboek waarmee eigenaren van innovatieprojecten aan de hand genomen worden bij het doorlopen van het innovatieproces. Zo wordt de kans op succesvolle innovatie vergroot.

Telezorg: zorgvernieuwing met ICT

Telezorg en toepassingen als teleconsultatie en telemonitoring worden gezien als de oplossing voor het groeiend aantal mensen dat een beroep doet op de zorg. Het lijkt een oplossing voor de vergrijzingsproblematiek en het tekort aan zorgpersoneel. Bovendien sluit telezorg aan bij de huidige trend van sociale zelfredzaamheid. Toch komen deze toepassingen maar mondjesmaat terug in de huidige gezondheidszorg. Waarom blijven ze vaak steken in de projectfase en worden ze zo weinig structureel ingebed in zorgprocessen? Een belangrijke reden ligt in het denken vanuit technologische mogelijkheden. Daarbij wordt vergeten dat het eigenlijk om diensten gaat die eisen stellen aan gebruikers en betrokkenen, aan adoptie en domesticatie en aan de organisatorische, technologische, juridische en financiële inbedding. Te vaak betekent het einde van een zorg innovatie project ook het einde van de innovatie.

Meer informatie

E-mail        : ictinnovaties-zorg@windesheim.nl

Telefoon   : 038 – 469 98 93

eHealth innovatiematrix

Dit onderzoeksproject heeft als onderwerp het ondersteunen van het innovatieproces van zorgvernieuwing met ICT, vanaf het eerste innovatieve idee tot de structurele inbedding van in de zorgpraktijk. De doelstelling is het ontwikkelen van de e-health innovatiematrix. De leidraad helpt eigenaren van innovatieprojecten en betrokken stakeholders bij het doorlopen van de verschillende fasen in het innovatieproces en draagt zo bij aan het overbruggen van de kloof van project naar praktijk. De eHix biedt een systematische aanpak waarmee gebruikers aan de hand genomen worden bij het doorlopen van het innovatieproces. De eHix krijgt de vorm van een online handboek.

Onderzoeksaanpak

In dit onderzoeksproject gebruiken we een business model aanpak om de brug te slaan van innovatieve ICT-zorgprojecten naar succesvolle ICT-zorgdiensten. Business modeling heeft haar waarde al bewezen in de realisatie en toepassing van ebusiness. Voor telezorg biedt deze methodiek bij uitstek de kans om de verschillende aspecten (techniek, gebruiker, organisatie, financieen, regelgeving) in samenhang te ontwerpen en onderzoeken gekoppeld aan de verschillende fasen in het innovatieproces (van idee, design, experiment, pilot, tot uitrol). Een succesvolle innovatie moet waarde opleveren voor zowel de gebruiker als de aanbieders en eventuele andere stakeholders. Als je daar vanaf dag één rekening mee houdt, vermijd je de valkuilen voor een succesvolle implementatie.

In het project wordt op basis van literatuur en kennis over bestaande cases een eerste opzet voor de eHix gemaakt. Door toepassing in telezorgprojecten en aanvullende casestudies wordt de eHix in een iteratieve aanpak gevalideerd en verrijkt.