Telemed2010

eHealth

Empowerment

Patient en dokter

Op 5 november vindt in Amsterdam het suksesvolle symposium Telemed 2010 plaats.Eén van de thema’s luidt Telemonitoring: patient en dokter empowerment. Daarbij is ingenieur Pim Ketelaar -voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH)- de moderator

Pim Ketelaar (NVEH)

Ze weten elkaar beter te vinden

Volgens Pim Ketelaar: “Dank zij de inzet van ICT ontstaat een gezamenlijke empowerment. Het aardige is dat eerdere voordrachten laten zien dat dank zij ICT er betere samenwerking ontstaat, medici uit 1e en 2e lijn leren  elkaar leren kennen,belangrijker nog: ze weten elkaar beter te vinden”.

Tele….

De voordrachten in dit programma onderdeel gaan over de praktijk, zoals TeleWond monitoring (Imke Schepers) en Telemedicatie aanreiking bij patient thuis (Bas Bruines). Op de foto  Pim Ketelaar die laat zien (dia) dat er in 1954 ook al wordt nagedacht over Telezorg.