Teleconsultatie via iPad

eHealth

Teledermatologie erkende  eHealth

Gadgets

Bij de ontwikkeling van nieuwe gadgets kun je er op wachten tot die ook worden ingezet.Dat is thans het geval met de iPhone en iPad.
Zie dit filmpje  (YouTube):

iPAD

Kritisch

Het is zaak om ook de nieuwe applicaties kritisch te volgen. Is er onderzocht of de techniek in alle omstandigheden voldoet (belichting, kleur, beeldgrootte en standaardisering). Is er Nederlands vergelijkend onderzoek. Dat is m.i. beslist een vereiste alvorens de vlag uit te hangen en ermee als een geaccepteerde praktijk mee naar buiten te komen!

Iets te verliezen!

Het lijkt flauw, maar zo is het niet bedoeld!! Ik pleit voor voorzichtigheid en aandacht voor techniek,  maar ook gedragsmatige aspecten en tenslotte gewoon ONDERZOEK.
De Teledermatologie is door de ballotage gekomen en een voorbeeld van innovatieve “evidence based medicine” in Nederland. Dat heeft veel moeite gekost (Zie mijn Homepage. Onder goed omschreven omstandigheden. Dat wel! Als het experiment uitdraait op missers doet dat afbreuk aan de brede introductie van eHealth.Als de dermatologen zelf niet te overtuigen zijn dan dring ik aan op bemoeienis van Inspectie (IGZ).