Tele-IC

Tele-Intensive Care

Zuiderzee werkt op intensive care afdeling met Tele-IC

…de digitale verbinding met de IC van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Op werkdagen is er tijdens kantoortijden in MC Zuiderzee altijd een intensivist aanwezig. Buiten deze tijden neemt de intensivist van het OLVG via Tele-IC de behandeling over.

Eerste in Europa

Tele-IC is ontwikkeld door het OLVG. MC Zuiderzee is het eerste ziekenhuis dat gebruik maakt van deze unieke oplossing van het OLVG. Door Tele-IC kan bij kleine IC’s de kwaliteit van de intensieve zorg 24 uur per dag worden geborgd. De beide ziekenhuizen hebben nauw samengewerkt om deze vorm van zorg bij MC Zuiderzee te implementeren.
“MC Zuiderzee profiteert van dit innovatieve concept van het OLVG,” zegt Loek Winter, voorzitter van de Raad van Bestuur van MC Groep. “Wij zijn deze samenwerking met het OLVG aangegaan om onze patiënten 24-uur per dag nog betere zorg te bieden. Wij zoeken altijd naar manieren om de zorg te verbeteren en efficiënter te maken. Tele-IC geeft hier een uitstekende invulling aan.”

Intensieve zorg dichtbij huis

Door Tele-IC is een intensivist van een niveau 3 IC van begin af aan betrokken bij de zorg voor een ernstig zieke patiënt. Patiënten uit Flevoland die voor een levensbedreigende ziekte acuut behandeld moeten worden, kunnen hierdoor voortaan ook bij MC Zuiderzee terecht, totdat alsnog eventuele overplaatsing nodig is. Voor zowel de patiënt als de familie is dat een voordeel omdat er zo geen sprake is van vertraging in de behandeling of met spoed overplaatsing naar een ander ziekenhuis noodzakelijk is. Het verplaatsen van een kritisch zieke patiënt brengt risico’s met zich mee en mogelijk wordt kostbare tijd verspild. Tele-IC is hier hét antwoord op.

Uitstekende verbinding

Van der Voort: “Tele-IC werkt zo goed, dat het voor de intensivist in het OLVG net is alsof hij in de IC van MC Zuiderzee aanwezig is. Door de uitstekende techniek en het hoge resolutie beeld en geluid beschikken we over alle belangrijke data en middelen om de patiënt ‘real-time’ te beoordelen en te behandelen. Ook als een acute situatie dreigt te ontstaan bij de patiënt. De medisch specialisten en verpleegkundigen in MC Zuiderzee zijn aanwezig om fysieke handelingen te verrichten en vanuit het OLVG houdt de intensivist het overzicht en stuurt het team aan.”

Ontwikkeld door OLVG

Spoedeisende geneeskunde is een belangrijk speerpunt van het OLVG. Door als eerste ziekenhuis in Europa te starten met Tele-IC wil het OLVG haar kennis, kunde en ervaring op het gebied van spoedeisende hulp delen met andere ziekenhuizen.
Intensivist dr. Peter van der Voort van het OLVG: “Veel ziekenhuizen hebben geen niveau 3 IC die gericht is op patiënten met zeer gecompliceerde en ernstige ziekten. Het OLVG heeft die wel. Op onze IC zijn continu gespecialiseerde verpleegkundigen en intensivisten aanwezig. We hebben ook 24 uur per dag en 7 dagen per week een intensivist paraat die via een aantal schermen met audio-video verbinding meekijkt op de IC van MC Zuiderzee en de patiënt op afstand behandelt. De intensivist wordt ter plaatse ondersteund door medisch specialisten en IC-verpleegkundigen van MC Zuiderzee. Een groot voordeel is dat er op deze manier ook in de avond en nacht behandeling beschikbaar is van een intensivist op afstand in deze kleinere ziekenhuizen is. Hiermee wordt 24 uur per dag de continuïteit geborgd”.

Bewezen resultaat

In de Verenigde Staten wordt Tele-IC al jaren succesvol toegepast met bewezen resultaten op het gebied van efficiëncy en kostenbesparing. Onderzoek uit Amerika wijst uit dat door het gebruik van Tele-IC de opnameduur omlaag kan, de uitkomsten van de behandeling beter zijn en de kosten verminderen.

Bron: lees hier