Tegenmotief

Philips

Motiva

Welk Platform

Achter de schermen speelt zich een verwoede discussie af. Waarom geen concretisering in mijn bijdrage van de bezwaren tegen Motiva?  De gedachte is om in een dialoog (web 2.0) -in alle openheid- na te gaan of de argumenten juist zijn of inmiddels ingehaald door de feiten (dus “gedateerd” zijn). Kennelijk nog een brug te ver.

Voortgang

Ik zal dit verzuim goed maken door deze speciale bijdrage hieraan te wijden. Ik spreek in de “tegenwoordige tijd” in de wetenschap dat een aantal zaken inmiddels anders liggen. Welke weet ik overigens niet in detail, behalve dan op het medische terrein. Dat hoor ik graag en dat geldt vast ook voor anderen. Ik laat mij graag corrigeren. Voor een juist begrip en vanuit historisch perspectief probeer ik zo volledig mogelijk te zijn.

November 2008

Professioneel

De bezwaren zijn vanuit strikt medisch standpunt voor wat betreft de inzet van Motiva (Philips) bij Hartfalen: De nu zeer complexe inrichting van de ketenzorg: patient>callcenter>hartfalenverpleegkundige>cardioloog>(huisarts?)>>> . De betrokkenheid van (potentieel) 4 schakels in de keten betekent dat de zorg nooit doelmatig kan zijn (een van de uitdagingen van eHealth) en dat er zelfs risico’s kleven aan teveel overdrachtsmomenten.
De inclusie van patienten van allerlei “zorgzwaarte” (volgens de NYHA classificatie) ondermijnt de studieopzet. 

Gebruiker

Vanuit de patient>: Het gebruik van een huistelevisie voor medische communicatie in de huiskamer betekent mogelijk een privacy probleem, maar ook is  het TV-apparaat onvoldoende toegerust voor het doel. 
De instructie-video’s vergen veel tijdsinvestering.

Verbreding

Vanuit breder perspectief (industrie en aanbieders):
De keuzes worden je via de zorgverzekeraar opgelegd
Proprietor Data Collection ( geen openheid, maar “closed groups only”)
Onvoldoende respect voor internationale positie van EPD regels in Nederland
Geen uitwisselingsprotocol
De voorwaarden van de zorgverzekeraar, die hier enorm veel geld in heeft gestoken (prestige object),  hebben wel erg de inhoud bepaald.

Delay

NB. Misschien nog wel het belangrijkste: Veel innovatieve ondernemers beklagen zich er stilletjes over dat er feitelijk langdurig sprake is (geweest?) van een ongewenste dominantie in ons kleine landje. Daardoor is eHealth hier naar mijn overtuiging minder ver ontwikkeld dan had gekund. We weten uit de literatuur en talloze voorbeelden dat de innovatiekracht bij “start-ups” zit. Voor implementatie en uitrol heb je wel weer krachtige (en kapitaalkrachtige) partijen nodig. In Estland (recent werkbezoek) is het kennelijk een krachtige overheid geweest die de piketpaaltjes heeft uitgezet. Dat kan dus ook.