Dood steeds later

De levensverwachting is steeds groter geworden. Met die langere levensduur is het aantal chronische patiënten toegenomen

Lees verder