Osama: thanks to Internet?

Blijkens dit staatje beschikt in 2010 ruim 10% van de bevolking van Pakistan over Internet

Lees verder