Geen obstipatie en zo…

In de negentiger jaren van de vorige eeuw komen farmaceuten er achter dat de weg via de dokter naar de patiënt moeilijker wordt

Lees verder