Predikanten spreken zich uit over heikele kwestie

Kerkelijke voorgangers hebben zich altijd uitgesproken over heikele maatschappelijke kwesties!

Lees verder