Spoor van Vernieuwing

Glasvezel

Ontzorgen

Zwolle, 11 maart 2014

“Een spoor van vernieuwing” is de slogan waaronder wij zijn uitgenodigd. Locatie een omgekatte SRV wagen, pal voor de deur van het provinciehuis in Zwolle. Welke innovatie zou je willen oppakken en binnen drie maanden tot een concreet project willen maken. Nou, ik wil dat spoor van vernieuwing letterlijk nemen. Ik beschouw het glasvezelkabel netwerk in deze fase als  kans.  Er zijn kansen voor grote als kleine kernen. De zich terugtrekkende overheid kan daarmee een virtuele sprong naar voren maken. Begint bij Overijssel de victorie?

Interieur bus

Van Droom>>Doorbraak

Zoals Dennis (links op foto) stelt: “Ga van droom naar doorbraak”. De bedoeling is dat  mensen met hun droom aan de gang gaan. Het voornemen (geschreven op een kaartje) wordt letterlijk ingeblikt. Binnen drie maanden moet er iets “staan”. En dan is de bedoeling dat het “via een frisse wind, een windstoot wordt en ten slotte een wervelwind wordt”. Het is niet zo dat steeds de insteek via het Provinciehuis verloopt als ik het goed begrijp. In dit geval is wel de basis gelegd via een vernieuwer (Ference van Damme, rechts op de foto) en en er is al een netwerk (jijenoverijssel.nl) operationeel.

Blik

Keuze

Mijn keuze toon ik (voordat het blik wordt gesloten) hierboven in een foto. Het glasvezelnetwerk (breedband) inzetten om de connectivity tussen burgers onderling, maar ook met de buitenwereld te bevorderen. Met het wegvallen van voorzieningen (AWBZ) ontstaat er ook een kans voor een nieuwe loketfunctie binnen gemeentes (WMO). Maar via live- webcast kunnen mensen uit een isolement worden gehaald of gehouden. Dat leidt vast tot meer tevredenheid en minder afhankelijkheid van traditionele voorzieningen. Een kans!

Concreet

Concreet is mijn actie dat ik contact opnemen met een van de aanwezigen die in onze gemeente Zwolle deel uitmaakt van de werkgroep ” lichte overheid ” (Tjepkema). Ook wil ik de hulp inroepen van  Ivo Boerdam, oprichter-eigenaar van het gelijknamige multimediabedrijf en ook aanwezig in deze bus. Daarnaast wil ik dit aspect inbrengen tijdens een gesprek met directeur eigenaar Paul van der Ham van iGlow Connect (Naoberschap), maar ook bij de Isala Academie (Joep Dille). Mijn plan is ook na te gaan wat er terecht is gekomen van het voormalige breedband initiatief waarbij ik eerder betrokken was. Deze Blogpost is bedoeld om ook anderen te activeren.