Specialistenbrief achterhaald?

Digitaal

Handgeschreven

Conflicterend

Reflectie is essentieel bij behandeling van patiënten met complexe problemen
http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/Specialistenbrieven-in-een-digitaal-tijdperk.htm

Medisch Contact

Het artikel in Medisch Contact dwingt als zodanig tot reflectie over de digitalisering van medische gegevens. Het feit dat alle informatie over vele jaren en van vele behandelaars straks keurig gerangschikt staan, betekent toch dat de eerstvolgende zorgverlener de plicht heeft om alles nog eens kritisch te bekijken. Reflectie is essentieel bij behandeling van patiënten met complexe problemen!

Opgelet NPCF

De NPCF en andere belangenorganisatie zijn zich dat wellicht onvoldoende bewust. De gedachte dat de patient een tweede anamnese moet worden bespaard is nog steeds leidend. Het levensgrote risico bestaat dat niet meer wordt afgeweken van een eenmaal ingezette route. Dat geldt zowel het onderzoek (diagnostiek) als de behandeling (therapie). Iedere arts kent voorbeelden uit de praktijk waarbij een frisse kijk (bijvoorbeeld door een waarnemer) de oplossing oplevert voor een slepend probleem.

Brief van Prof.Donders over een oogheelkundig onderzoek

Klakkeloos

Overigens worden in een Specialistenbrief geregeld klakkeloos onjuistheden (bijvoorbeeld t.a.v. de voorgeschiedenis) overgenomen. Die Specialistenbrief is ook al het resultaat van digitalisering van gegevens (lees: delen tekst).
Eigen voorbeeld: Een patient staat op de nominatie voor een correctie van een nierafwijking in een Academisch Ziekenhuis na verwijzing vanuit een regionaal ziekenhuis. Als ik voor een controle in dat regionale ziekenhuis de patient onderzoek en het dossier bestudeer, stel ik vast dat er een endocriene ziekte in het spel is. Het gehele behandelplan in het Academisch Ziekenhuis gaat op de helling.

Aandacht

De “Specialistenbrief” staat voor een aspect dat naar mijn smaak meer aandacht verdient. Misschien moeten we ook naar het buitenland kijken wat daar de ervaringen zijn met eHealth. Een gezegde luidt “liegen dat het gedrukt staat”en dat zou tot voorzichtigheid moeten dwingen. Variant: “Liegen dat het gedigitaliseerd staat”.