Specialisten contra CZ

CZ-ranglijst onzorgvuldig en overbodig

Onzorgvuldig en overbodig. Dat is het harde oordeel van de Orde van Medisch Specialisten (Orde) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) over de ranglijst die zorgverzekeraar CZ vandaag heeft gepubliceerd over de kwaliteit van borstkankerzorg in de Nederlandse ziekenhuizen. In een gezamenlijke verklaring distantiëren de medisch specialisten zich van de CZ-lijst, waarin de zorgverzekeraar op basis van willekeurige en niet geaccepteerde normen onderscheid maakt tussen goede, matige en ‘slechte’ ziekenhuizen. De Orde en NVVH stellen dat hiermee geen recht wordt gedaan aan de inspanningen en kwaliteit die specialist en medewerkers dagelijks leveren. De actie van CZ is onzorgvuldig en veroorzaakt  maatschappelijke onrust. Het schaadt het vertrouwen in verantwoorde medische zorg zo stelt Dr. L.H. van Hulsteijn namens de gezamenlijke koepels.

Kwaliteit van de gezondheidszorg is een belangrijk maatschappelijk thema. De Nederlandse zorg staat wereldwijd hoog aangeschreven vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding, zo blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek. Dat geldt ook voor de kwaliteit van borstkankerzorg. In ons land genezen meer vrouwen na een borstkankerbehandeling dan in de ons omringende landen als België en Duitsland. Uit het recent verschenen rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg’ van KWF Kankerbestrijding, blijkt dat de kwaliteit van borstkankerbehandeling nog verder kan verbeteren door deze zorg te concentreren in klinieken, die hier optimaal voor uitgerust zijn. De Orde en de NVVH onderschrijven dat de concentratie van kankerbehandelingen een belangrijke impuls kan geven aan het verbeteren van de zorg voor deze patiënten.

Verantwoorde zorg
Voor concentratie van zorg is een goed ingespeeld multidisciplinair team van behandelaars cruciaal. Dit weegt veel zwaarder dan het aantal uitgevoerde operaties per jaar. De CZ-ranglijst is echter alleen daarop gebaseerd en geeft daarmee een onjuist beeld van de kwaliteit. Eerder al hekelden de Borstkankervereniging Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg de beoordelingscriteria van CZ waardoor veel onrust onder patiënten is veroorzaakt. De Inspectie gaf in een reactie aan dat alle ziekenhuizen in Nederland die borstkanker behandelen, voldoen aan ‘voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg’.

Inkopen op kwaliteit

Het is een goede ontwikkeling dat verzekeraars niet langer alleen op prijs en volume inkopen maar ook op kwaliteit. Inkoop op kwaliteit zal een belangrijke prikkel voor kwaliteitsverbetering zijn. Belangrijk hierbij is dat verzekeraars goede criteria gebruiken, dat is hetgeen patiënten van de verzekeraar verwacht. Die criteria kunnen alleen komen van de professionals – kennishouders van de zorg. Professionals stellen deze criteria graag ter beschikking aan de zorgverzekeraars.

 

Onnodig

De Orde  en de NVVH betreuren de misverstanden over kwaliteit. Al jaren nemen ze gezamenlijk stelling tegen dergelijke onzorgvuldige ranglijsten die onrust en verwarring aanwakkeren. Ten onrechte wordt telkens de suggestie gewekt dat de kwaliteit van Nederlandse gezondheidszorg overwegend matig tot slecht is. Integendeel, die zit juist in de top van Europa. Kwaliteit waaraan de dokters en ziekenhuizen dagelijks werken om de zorg door innovatie en monitoring verder te verbeteren.

Er zijn diverse initiatieven waarin artsen, patiëntenverenigingen, zorgorganisaties en zorgverzekeraars samenwerken aan kwaliteit en transparantie over de zorg. Het programma Zichtbare Zorg is er één van. Het zijn vooral de professionals die de kennis en inhoud hebben om normen te stellen en richtlijnen te formuleren, en dat ook doen. De Orde en NVVH zijn dan ook verbaasd dat zorgverzekeraar CZ heeft gekozen voor afwijkende kwaliteitsnormen, zonder hierover in overleg te treden. De medisch specialisten dringen er bij CZ op aan in de toekomst af te zien van dit soort ongefundeerde ranglijsten. Uiteraard treden de beroepsverenigingen graag in overleg met CZ hoe de zorgverzekeraar wél op kwaliteit kan inkopen.