Specialist en Poen

Inkomensdiscussie

Medisch Specialist

De geschiedenis herhaalt zich!

In de Volkskrant van woensdag 12 mei 2010 trekken twee artikelen mijn aandacht. Bart Bemelmans: “Ik wil hier pleiten voor een andere benadering van medisch specialisten”. Evelien Tonkens: “De onderhandelingen die Klink tussen ziekenhuizen en specialist wil afdwingen, missen dus ieder kader”. Wanneer heb ik dat eerder gehoord? De brief (Bemelmans , uroloog-bestuurder) en Column (Tonkens, Hoogleraar) spreken mij als voormalig vrijgevestigd specialist aan. Ik herken namelijk de financiële zorgen die de medicus achtervolgen helemaal. Je kunt dat er gewoon niet bij hebben en het is niet de motivatie voor het werken in de zorg! Ook doorzie ik de wonderlijke actie van de minister. Omdat ik vervolgens tien jaar in een functie buiten de directe zorg (en in dienstverband) heb gewerkt, durf ik een vergelijking aan. Het is onvergelijkbaar! Mijn verwachting (en hoop) dat ver voor de millenniumwisseling een Dienstverband voor medisch specialisten algemeen zou zijn is niet bewaarheid geworden.

1986 en 2010

Als  Bemelmans de naam van Klink vervangt door voorganger Van der Reijden en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) door Landelijk Specialisten Vereniging (LSV) en de Balkenende norm even zou schrappen, dan had de ingezonden brief niet misstaan in de Volkskrant van 1986. Lees nu deze brief uit 1986 eens door. Gezonden door de LSV aan mij en andere specialisten.
VNZ is een rechtsvoorganger van de huidige koepelorganisatie (ZN) van Zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraar

Destijds werden de specialisten ook (tijdelijk?) “doorgeschoven” van de zorgverzekeraars naar de ziekenhuizen. Vreemd genoeg staan juist in deze tijd van marktwerking de zorgverzekeraars ook als –al dan niet lachende derde?- aan de zijlijn. Ik ben benieuwd naar uw commentaar!