Special Kwaliteit

In een oplage van meer dan 12.000 exemplaren is in november 2010 een glossy van het Ordenieuws uitgekomen

De Orde van Medisch Specialisten (Orde) heeft deze SPECIAL van 24 pagina’s gewijd aan de aanloop tot (en de consequenties van) het 1e Nationaal Kwaliteitscongres dat op 3 november  heeft plaatsgevonden.

Tevens wordt ingegaan op te resultaten die zijn gekregen door de niet aflatende inspanning van de thans vertrekkende voorzitter Harry van Hulsteijn van de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit (WOK). Zijn opvolger Marcel Daniëls benadrukt in deze SPECIAL dat de specialisten zich blijvend verenigen rond het thema kwaliteit van zorg.

Marjon Kallewaard (Secretaris WOK)

Hoofdredactioneel (Marjon Kallewaard): “Zeven jaar van vooral voorspoed, aandacht voor richtlijnen, indicatoren, visitaties en structureel geintegreerd kwaliteitsbeleid. Van subsidies naar structurele financiering van medisch-specialistische kwaliteit in de vorm van kwaliteitsgelden medisch specialisten. Er is veel bereikt. Maar liefst 148 nieuwe richtlijnprojecten in de laatste twee jaar, meer dan 400 indicatoren, kwaliteitsregistraties en medical audit en het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS), een model reglement voor mogelijk disfunctioneren van medisch specialisten en een Kwaliteitskader Medisch Specialisten.