Sociale Media en Hobby

Lia Vieveen, eigenaar en webmaster van Postzegelblog.nl ziet plotsklaps vanachter haar PC een toestroom van bezoekers naar haar website op 6 oktober 2010; zoekterm: Kamerling.

Lia Vieveen vraagt zich af wat er aan de hand is

.

Google Analytics (Bron: Postzegelblog.nl)

In de loop van de dag wordt haar dat maar al te duidelijk.

Wat is de aanleiding?  Op haar Blog is op 25 februari 2009 een artikel geplaatst “Vlinder Kamerling krijgt eerste Vlinder-postzegels“. Haar website Postzegelblog staat hoog in Google ( Al met al leidt het tot honderden extra bezoekers op 6 oktober 2010 en de dagen daarna).Zo werkt dat dus!

Bron: www.postzegelblog.nl

Ik spreek Lia Vieveen op 16 oktober 2010 op Postex 2010 waar ze talloze bezoekers bij haar stand mag verwelkomen.

Postex 2010 (Uw auteur maakt notities)

Menigeen kan ze ook een velletje “strikt persoonlijke postzegels ” verkopen ter tegemoetkoming aan de onkosten van het onderhouden van de website. Inmiddels is het bijna meer dan een hobby, hoewel ze haar inkomsten dankt aan een baan als freelancer bij ondermeer TPG. En een begripvolle echtgenoot.

Enkele feiten:

De website,die 5 jaar “in de lucht” is, is sinds bijna 3 jaar haar eigendom.Het aantal bezoekers bedraagt 14.000 tot 55.000 per maand (Decembermaand). 84% komt uit Nederland, 9% uit Belgie, 3% USA en 1% UK. Op de artikelen (van 15 vaste onbetaalde columnisten) wordt gemiddeld door 5 lezers gereageerd.Het aantal artikelen in het archief bedraagt 2280 (stand 18 oktober 2010).Het bezoek groeit jaarlijks met 10-15%. Ook maakt Lia gebruik van LinkedIn en Twitter( @Postzegelblog ). In feite is de website ook een “portal“, een doorgeefluik voor kleinere verenigingen van verzamelaars rond bepaalde thema’s.

Waagt Lia zich aan een prognose?

Over 5 jaar verdubbeld bezoekersaantal ten koste van de traditionele media

Naar mijn mening is Lia Vieveen een “champion” binnen de Filatelie, omdat zij nieuwe wegen zoekt en weet te vinden voor een interessante hobby, die een revival verdient. Maar dan echt in een nieuw jasje.Zeker in een tijd waarin we spreken over de Canon van Nederland , Cultureel Erfgoed maar ook Globalisering.