Sociale Innovatie-Prijs 2012

Aanmoedigingsprijs

Life Sciences & Health

Sociale innovatie smeermiddel?

Kijk niet SIP , maar doe mee. Met gerichte aandacht voor sociale innovatie, meer rendement uit R&D, dat is de stellingname. Sociale innovatie is het organiseren van mensen en middelen. Met de Sociale Innovatie-Prijs 2012 wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de sector Life Sciences & Health de ambitie verder opstoken om met gerichte aandacht voor sociale innovatie meer rendement uit R&D te halen. Daarom roept Directeur-Generaal Volksgezondheid Paul Huijts een ieder op mee te dingen naar de Sociale Innovatie-Prijs 2012. Deze prijs wordt uitgereikt aan: Het meest innovatieve uitvoerbare plan om bij medisch (technische) innovaties de patiënt als dé referentie te nemen en het bestuur/management daarbij te betrekken.

Minister Edith Schippers

Voor wie doe je het?

De patiënt voorop, tot en met de top. Hoe verleid je de bestuurder/de manager hieraan mee te doen? Innovatie heeft het beste resultaat met de eindgebruiker als vertrekpunt, die moet er baat bij hebben. In de sector Life Sciences & Health is dat de patiënt, die moet er beter van worden. Zonder expliciete betrokkenheid van het bestuur/management van de organisatie/bedrijf dat met het ontwikkelen van de medische innovatie bezig is, blijft de uitvoering van plannen suboptimaal. Want het bestuur/management is eindverantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen en bepaalt daardoor mede het succes van de realisatie.

Condities

Voorwaarden voor indiening: Ten minste twee partijen van verschillende organisaties/bedrijven, Maximaal 2 A4, Aanlevering aan Veronica van Nederveen: v.v.nederveen@minvws.nl tot uiterlijk 15 september 2012. De deskundige jury 2012 bestaat uit Wil Foppen (voorzitter), Franciska Fleminger, Joris van den Hurk, Marcel Joachimsthal, Aletta Kraneveld, Caren Kunst, Leonie van de Pol. Zij zullen de inzendingen beoordelen. De minister van VWS, mevrouw Edith Schippers, zal op 29 oktober 2012 de prijs uitreiken. Zie hier!