Sociaal Innoveren?

Windesheim

Verscheidenheid maakt het verschil

Sjiera de Vries lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid

Dr. Sjiera de Vries van het lectoraat Sociale innovatie van Windesheim onderzoekt hoe bedrijven optimaal gebruik kunnen maken van verscheidenheid. ‘Sociale innovatie richt zich op het verbeteren van productiviteit door slimmer organiseren en het beter benutten van competenties van medewerkers’. Dit zegt Sjiera de Vries tijdens haar lectorale rede Verscheidenheid maakt het verschil, die zij op vrijdag 16 maart op Windesheim uitspreekt.

Krappe Arbeidsmarkt

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de hogere eisen van consumenten, eisen steeds meer van medewerkers bij bedrijven en organisaties. Tegelijkertijd hebben bedrijven en organisaties minder mogelijkheden om precies die medewerkers aan te trekken die aan de eisen voldoen. Ze moeten dus effectiever gebruik maken van de beschikbare arbeidskrachten. Maar hoe creëer je hiervoor de juiste randvoorwaarden? De Vries concludeert dat ‘verscheidenheid het verschil maakt’. ‘Door meer medewerkers in te zetten op hun specifieke competenties en te laten samenwerken in divers samengestelde groepen wordt werken leuker, uitdagender en de organisatie een aantrekkelijke werkgever. Optimale inzet van medewerkers’, aldus De Vries, ‘verhoogt niet alleen de arbeidsproductiviteit, maar versterkt ook de innovatiekracht van de organisatie’.

Advies op gebied van diversiteit en HRM

Sjiera de Vries is sinds 1 mei 2011 lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid bij Windesheim. Daarnaast heeft ze haar eigen adviesbureau voor onderzoek en advies op het gebied van diversiteit en Human Resource Management.

Programma

De installatie van dr. Sjiera de Vries vindt plaats op vrijdag 16 maart tussen 14.30 en 17.00 uur in de Gert Veenhovenzaal van Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle. Deze bijeenkomst is tevens de officiële opening van het Kenniscentrum Ondernemerschap van de Business School Windesheim, waar het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid deel van uitmaakt.

Informatie over aanmelden en de routebeschrijving is hier te vinden.