SMET op SNOMED

Oorpijn, otalgie, otagra, zenuwoorpijn,

….allemaal synoniemen voor hetzelfde symptoom.
Bij invoeren in het elektronisch patiëntendossier ziet de computer het als vier verschillende symptomen, tenzij het is vertaald in Snomed.
Medisch Contact
MC wijdt komende week een artikel aan de problemen bij de introductie van SNOMED. De ‘Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms’, kortweg Snomed CT.
De koppeling met het EPD laat kennelijk te wensen over. De discipline KNO heeft prille ervaringen:
Samenvatting
Met Snomed kan een groot deel van het medisch dossier gecodeerd worden. Voordeel daarvan is dat informatie beter kan worden uitgewisseld, bijvoorbeeld in het landelijk EPD.
De kno-artsen hebben als eerste beroepsgroep in Nederland hun termen vertaald naar Snomed. De ICT in de ziekenhuizen is – in- en extern – nog zo slecht gekoppeld, dat de kno-artsen er weinig profijt van hebben
Woordenboek
Bij zijn inaugurale rede in 1988 in Rotterdam noemt Prof. van Lieburg SNOMED al in het rijtje Amerikaanse “medische woordenboeken”:

Mijn kennismaking met SNOMED dateert van 2006 toen in Malaga achter de coulissen van eHealth 2006
de onderhandelingen met de Amerikaanse ontwikkelaars plaatsvonden.

Het resultaat datzelfde jaar:
Intentieverklaring 2006[/caption]

http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/Snomed-nu-investeren-later-profiteren.htm