Sneltest Multiresistentie

Multiresistentie

Sneltesten ontwikkelen

Doe mee aan strijd tegen resistente bacteriën

Grote Europese subsidie voor Erasmus MC-onderzoek naar snelle diagnostiek

Wereldwijd is toegenomen resistentie van bacteriën tegen antibiotica een probleem. Antibiotica hebben steeds minder effect. Microbioloog dr. John Hays van het Erasmus MC in Rotterdam luidt daarover de noodklok: “Het probleem is zo nijpend dat antibiotica binnen enkele tientallen jaren geen enkele werking meer zullen hebben”. Hays leidt een grootschalig internationaal onderzoek met als doel, nieuwe diagnostiek voor infectieziekten en multiresistente bacteriën te bevorderen. Hoe sneller de infectie bekend is, des te eerder die kan worden bestreden. Antimicrobiële behandelingen kunnen dan veel sneller aan de infectie worden aangepast, waardoor er minder kans is voor het ontwikkelen van resistentie.

Oorzaak

De belangrijkste oorzaken voor de wereldwijde toename van antibioticaresistentie zijn de vrije verkrijgbaarheid van antibiotica in veel landen in de wereld en dat artsen onvoldoende snel bacteriële infecties en hun antimicrobiële resistenties kunnen identificeren. Hierdoor worden antibiotica onvoldoende gericht toegepast wat op termijn de kans op resistentie vergroot. Snellere diagnostiek is een oplossing om de te snelle verspreiding van bacteriën en hun resistenties tegen te kunnen gaan. Het onderzoek betreft sneltests voor gebruik op de locatie waar de patiënt ziek is, zogenaamde Point-of-Care diagnostiek, dus bij huisartsen, naast het bed in het ziekenhuis of zelfs thuis.

OnLine

John Hays heeft een Europese subsidie gekregen om het gebruik van sneltests die bacteriën en antimicrobiële resistenties kunnen identificeren, te stimuleren. Een van zijn hoofdtaken is het in kaart brengen van de meningen van verschillende groepen over snellere diagnostiek. Door middel van een online enquête willen Hays en zijn collega’s inzicht krijgen in die meningen over de obstakels en voordelen van snelle diagnostiek voor infectieziekten. Met deze informatie kunnen meer gerichte sneltests ontwikkeld worden, belangrijk in de strijd tegen infectieziekten.

De enquête is te vinden via deze link.

Het Tempotest-QC project wordt gerealiseerd met gelden van de Europese Gemeenschap (FP7/2007-2013)