Skypewriter.nl

Skype

Medical Writer

Sterke combinatie

Nieuws: SKYPE naar de beurs en Domeinnaam Skypewriter.nl geclaimd door gusjan. Dat alles toevallig op een en dezelfde dag (9 augustus 2010).

Onderscheidend

Het is belangrijk dat je als publicist onderscheidend kunt zijn. Mijn indruk is dat mij dat steeds beter lukt. De interesse voor (medische) innovaties staat bovenaan. Inzet van eHealth, domotica en point of care (POCT) testing. Fascinerend vind ik vooral de sociaal-culturele aspecten van innovatie door gedragsbeïnvloeding. Centraal staat daarbij de werkelijke vraag van de patiënt / cliënt en ondersteuning van de zorgaanbieder. Storytelling, waarbij eventueel wordt teruggegrepen op historische personen of gebeurtenissen spreekt mij aan. De verbinding leggen tussen verleden, heden en toekomst. Daarnaast fascineert mij de invloed op macroniveau (statistieken en grafieken).

Contact leggen

Vooral de ontmoeting met de champions en de beslissers is cruciaal. Beperkingen van tijd en plaats weet ik steeds beter te overbruggen door de inzet van SKYPE. Ik beschouw mij dan ook als een SKYPEwriter. Juist op de dag dat ik het domein www.SKYPEwriter.nl hebt geclaimd, kondigt SKYPE een beursgang aan.

Skypewriter interview Barcelona

Verschillen

Natuurlijk heeft een interview via SKYPE (bij voorkeur met gebruik van de camera) zijn beperkingen. Het is niet anders dan als bij teleconferencing. Een deel van de zintuigen komt niet aan bod. Bij relaties uit het netwerk hoeft dat minder beperkingen op te leveren. Ik nodig voor een interview de betrokkenen aan SKYPE te installeren (SKYPE-to-SKYPE gesprek).

Anamnese

Ik beschouw het als een groot voordeel dat ik in het verleden als medicus practicus (internist) in allerlei omstandigheden interviews (dat noem je dan wel de anamnese) moest afnemen. Die ervaring komt kennelijk goed te pas! Noteer maar even: gusjan (Skypenaam). See You!