Serieuze denkfout

DiMove

Compliance

Een serieuze denkfout doorkruist innovatie in de zorgsector

Al eerder heb ik bericht over het DiMove project.Waar gaat het om? Aantonen van het belang van actief monitoren van compliance (RTMM) bij epilepsiepatienten. Zeg maar gerust een vorm van eHealth, ja Medicine 2.0 (interactie patient-hulpverlener). Er is een bescheiden startsubsidie verleend vanuit een van de deelnemende partijen. De pilot loopt dan ook.

Sponsor

Echter subsidie door derden is een ander verhaal. Zie argumentatie die heeft geleid tot een afwijzing. Fragment uit betreffend schrijven:

Te kort door de bocht

Dit is te kort door de bocht! De denkfout betreft een aantal aspecten: Indien bij een (1) onderzoek positief effect is aangetoond, betekent dit dat vooral meer onderzoek nodig is om het bewijs, de “evidence” krachtiger te maken. Dat geldt in zijn algemeenheid, maar zeker ook bij eHealth.Zie Cochrane desnoods.
Daarnaast is de ene chronische aandoening de andere niet. Diabetes en Epilepsie verschillen op veel onderdelen. Het is dus ook niet gezegd dat een RTMM interventie een overeenkomstig effect heeft.
De grootste denkfout is de veronderstelling, dat de acceptatie nu wel rond is en deze zorgvorm als nuttige tool voor diseaemanagement breed zal worden geaccepteerd. Ik roep de lezer op om commentaar te geven! Het moet anders met innovaties in 2011.