Serieus Vliegtuigspel

Pieter Heersink

Verbeteren, veranderen en vernieuwen

Geen standaardaanpak

Kern waar het Pieter om gaat : met behulp van LEAN aanpak een organisatie weer gezond en toekomstbestendig maken. Organisatie en medewerker hun kracht laten (her)vinden. De unieke kracht verder benutten en uitbouwen (voorop gaan lopen in de markt). Dit alles met aandacht voor het individu en de focus op de lange termijn, aldus Pieter Heersink. Via een spelelement kan hij dat medewerkers duidelijk maken.

Teams KLM en Swissair

Na een inleiding en instructie wordt een groep van tien medewerkers in 2 teams opgedeeld. Elk team krijgt de opdracht batches van steeds 4 vliegtuigjes te maken. De noodzakelijke handelingen bestaan uit het tekenen, uitknippen, logo plakken, vouwen, transporteren en testen.  Dat alles binnen een tijdschema. De eindscore berust op de productie per team van het aantal vliegtuigjes dat een geslaagde testvlucht voltooit. Echter in geld omgerekend verschijnen er verliesposten vanwege half afgemaakte vliegtuigen. Daarmee wordt het plots een echte businesscase!!! De opdrachtgever kan ook nog een waardeoordeel uitspreken (bijvoorbeeld houding en gedrag van team). Pieter Heersink houdt scherp toezicht (zie foto):

Doelmatigheid

Door te doen waar je goed in bent en samen te werken zie je de productie van modelvliegtuigjes omhoog gaan. Het Swissair team (waarvan uw auteur deel uit maakt) komt met een productie van meer dan 40 vliegtuigjes in 15 minuten. Heel leerzaam, omdat je ziet dat alleen onderlinge afstemming leidt tot vlotte doorstroming en nauwelijks tekort of overmaat aan ’tussenprodukten’. En zo blijken er nog wel meer  lessen te leren in een kort tijdsbestek. Mogen we reclame maken, Pieter? Dat doe ik graag!!