SEIN op groen

RTMM

Medicatie Monitoring

Verstrekking op indicatie

Het is geen medicament en evenmin een hulpmiddel. Dus heeft een patient geen ‘aanspraak’  volgens de zorgverzekeringswet….Maar het werkt wel. Waarom wordt deze ‘dienst’ dan nog steeds bij de patient met een indicatie weggehouden? Dat is wel de hamvraag op het congres dat een onderzoekstraject bij patienten van het epilepsiecentrum (een 3e lijnscentrum, dus een moeilijke categorie) afsluit.  Een reeks van zeer deskundige sprekers en een dito publiek is hiertoe bijeengekomen in Zwolle.  Het mag een ‘niche’ zijn in de zorg , het gaat wel om grote aantallen patienten en enorme bedragen/belangen.

Directie SEIN biedt patient device aan

Positief

De mededeling vandat zijn instellingen in Zwolle en Heemstede op indicatie dit jaar de “slimme pillendoos’ gaan verstrekken levert een flink applaus op. Hij voegde de daad bij het woord door een kandidaat aan te melden via het electronisch patienten dossier (EPD) dat daartoe is uitgerust met een speciale knop. Zowel aanvalsregistratie (insulten) als de eventuele feedback via de mobiele telefoon zijn daarmee veiliggesteld. Meer weten?