Screening sporters via ECG weinig zinvol

Electrocardiogram

Het onderzoeken van sporters ter voorkoming van een plotselinge hartstilstand lijkt weinig zinvol. Dit is gebleken uit het promotieonderzoek van arts-onderzoeker de Beus. De Beus promoveert aan de Universiteit Utrecht op donderdag 10 juni 2010.

Screening

In verschillende studies laat De Beus zien dat het maken van een hartfilmpje bij sporters niet zinvol is om hartaandoeningen op te sporen. Het screenen van sporters met behulp van dit hartfilmpje leidt tot veel vals positieve uitkomsten, wat teveel onnodige onrust veroorzaakt. Bovendien is een normaal hartfilmpje geen garantie op het niet krijgen van een hartaandoening in de toekomst.

ECG registraties begin 20e eeuw

Promotie

De Beus wil sporters adviseren hun trainingsschema aan te passen als zij kampen met vermoeidheid en griepachtige klachten. Haar onderzoek laat namelijk zien dat vermoeidheid en griepachtige klachten sterke risicofactoren zijn voor plotselinge hartproblemen. Ook laat het promotieonderzoek zien dat de overlevingskansen van patiënten die getroffen worden door een hartstilstand tijdens lichamelijke activiteit beter is dan die van patiënten die een hartstilstand ondergaan die niet gerelateerd is aan lichamelijke activiteit. In samenwerking met de ARREST studie, AMC Amsterdam, kan geconcludeerd worden dat naar schatting ieder jaar in Nederland ongeveer honderd sportende mannen en vrouwen tussen de 12 en 35 jaar overlijden. Margriet de Beus werkt als arts-onderzoeker in het UMC Utrecht en houdt zich bezig met de dataset SPORTCOR. SPORTCOR is een initiatief van NVVC, VSG en de werkgroep van cardiovasculaire screening en sport. SPORTCOR (www.sportcor.nl) zal meer onderzoek doen naar hartaandoeningen bij en het risicoprofiel van sporters.