Schrobben tegen discriminatie

Twee krantenberichten 8 april 2011: veelzeggend

a) Bij onaangename omgevingslucht (stank) eerder condoom gebruik

b) In een vervuilde omgeving steekt discriminatie de kop op

Deze wetenschappelijke onderzoekingen bevestigen dat onbewust ons gedrag wordt aangestuurd door waarnemingen via onze zintuigen (sensoren). Iets nieuws? Intuitief zullen velen van ons dat wel weten. Maar het bewijs is er nu. Het betekent dat bij de inrichting van onze maatschappij hier rekening mee kan worden gehouden.

Hoe vertaal je wetenschap naar de praktijk?

Gelukkig is deze foto iets voor het archief:

Straatbeeld Zwolle 2008  (Inmiddels ondergrondse containers)

c) Nog een voorbeeld

In het pas uitgekomen boek Tegenwicht spreken de auteurs over de obesogene omgeving (pag 59-60). Waarom worden we te dik (obees)? De aanwezigheid van voedsel in winkels, restaurants en thuis. Maar ook de aanwezigheid van liften en roltrappen, en het ontbreken van fietspaden en speelplaatsen. Om deze reden heb ik ook geprotesteerd tegen het ondoordacht opheffen van brievenbussen in de woonomgeving. Het intelligent om gaan met deze wetenschap kan sterk preventief blijken.