Schiphol documenten

Mainport

Uitbreidingsplannen

Andries van Beek

Andries van Beek heeft de hand weten te leggen op belangwekkende correspondentie over Schiphol. Die correspondentie dateert al van rond 1920. We spreken dan wel over de uitbreiding van Schiphol tot mainport!!
Albert Plesman (1889-1953) schrijft naar de bouwpastor Jan Dellaert(1893-1960).

Collectie Andries van Beek

Brief

De heren corresponderen met elkaar. Vooral deze brief (doorklikken) is interessant.

Collectie Andries van Beek

Herdenkingsboek

Op deze foto (Foto Wolff) van 17 mei 1949 feliciteert Dr.Plesman (links) Jan Dellaert met zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje Nassau en presenteert hem het eerste herdenkingsboek vervaardigd bij gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de KLM.

Collectie Andries van Beek

Publiciteit

In de regionale pers is er ook al aandacht aan gegeven (lees hier).
Daarin wordt gemeld dat het om 22 brieven gaat. Zie daar ook een link naar een drietal brieven!

Andries van Beek over deze vondst: