Scheefwonen stigmatisering

Schande!

Guurder voor huurder?

Bubble

Ik heb van meet af aan -thans als huurder in de vrije sector-de benadering van de woningmarkt als wonderlijk ervaren. Er is een “bubble” gecreeerd. Degenen die daar niet aan mee willen doen gaan moeten huren. Nu wordt deze categorie ook gestraft.In plaats van een probleem op de woningmarkt op te lossen….wordt er weer een ander geschapen.  Het heet nu “scheefwonen” alsof het om een crimineel feit handelt.  Heel sluw bedacht. Een stigmatisering zelfs door een woord….

Volkskrant 10 maart 2011

Bron: Volkskrant

Hervorming

Mooier dan ik het had kunnen bedenken, schetst Prof.Priemus nog een aantal andere bezwaren.  Het artikel is te vergroten door daarop dubbel te klikken. Het lijkt gewoon een heilloze weg. Prof Priemus in de Volkskrant van 10 maart 2011:  “Structurele hervorming woningmarkt moet zowel huur- als koopsector omvatten”