Sarcoidose aan de Maas

Marjolein Drent

WERELDCONGRES over sarcoïdose in Maastricht

Van 15 tot 18 juni 2011…

vindt in het Maastrichtse congrescentrum MECC een meerdaags congres plaats waar de wereldtop van deskundigen op het gebied van sarcoïdose en andere diffuse interstitiële longaandoeningen bijeen is. Sarcoïdose is een grillige aandoening. Herkenning en behandeling vereist veel expertise. Het is ook een aandoening die nog met veel vragen is omgeven.

Nine-Eleven

Weinigen zullen weten dat het de aandoening is die vaak ook wordt gezien bij de reddingswerkers van 9/11. Maar ook: ‘Je bent niet allergisch voor katten, maar voor de kattenbak’, aldus Congresvoorzitter Prof.dr. Marjolein Drent. Tijdens dit congres ontmoeten ruim 250 wetenschappers en praktiserende medici uit alle werelddelen elkaar om ervaringen te delen en contacten te leggen. Doel is om de kennis betreffende sarcoïdose en andere interstitiële longziekten te vergroten. Maar vooral om het leven van patiënten en hun omgeving te verbeteren.

Sarcoidose grillig al een kat

Marjolein Drent:’ Verstrekking Infliximab sarcoïdosepatiënten niet goed geregeld ’

De innovatieve inzet van Ehealth en de fijnstof problematiek zijn onderwerp van deelsessies. Traditiegetrouw wordt op 15 juni 2011 voorafgaande aan het grote congres, een symposium georganiseerd in het Apple Park Hotel in Maastricht met als thema: ‘Leven met een chronische ziekte’
Lees hier