Sanquin lever in

Vorig jaar was mijn oproep aan Sanquin “leef je in’. Nu “lever in’.

Nine Kooiman van de SP bindt de kat de bel aan

Lees hier.

———————————————————————————————————————————

27 februari 2010

In vorig beroepsleven vergaderde ik met Directie Sanquin (Amsterdam)

Sanquin, de organisatie die zorgt dat er voldoende bloed voorhanden is voor operaties en calamiteiten. Het vrijwillig bloeddonorschap is iets geweldigs. Je doet concreet wat voor de anonieme medemens. Door de keuring weet de donor  dat hij of zij redelijk gezond is. Kortom, een systeem dat wij in ons land moeten koesteren, omdat bij betaling (zoals in de Verenigde Staten) een negatieve selectie plaatsvindt en er zelfs uitwassen optreden. Drugsgebruikers kunnen uit geldnood zich proberen aan te melden.Je zou zeggen dat de bloeddonors in de watten worden gelegd.Maar dan lees je dit bericht in de regionale krant.

Bloeddonor voert actie! Vergroten? Dubbelklikken!

Commercie

We dienen te bedenken dat Sanquin een commerciele organisatie is, die allerlei produkten vervaardigt en verkoopt. Dus niet alleen de zakjes voor een transfusie levert. Dat zijn overigens ook vaak afgeleide deelprodukten als erytrocyten=rode bloedlichaampjes. Er is niets mis met een commerciele organisatie.De organisatie doet er goed aan zo snel mogelijk in gesprek te gaan met Wim Temmink (en medestanders). Deze heeft een zodanige staat van dienst (50 jaar donor) dat hij welhaast onbezoldigd medewerker is. Bovendien kan hij als ambassadeur optreden!
Dringend Advies: Luister goed naar de klant (zeg maar gerust de onbezoldigd medewerker) en probeer aan de wensen tegemoet te komen. Kom praten!  Kunnen laboratoria van regionale ziekenhuizen ingeschakeld worden om zo het aantal afnamepunten en dito openingstijden te vergroten? Of de talloze dialysecentra? Wees in ieder geval creatief.